محصولات بلبرینگ

123...67[ مجموع 103 محصول ]
رولبرینگ 21306

رولبرینگ بشکه ای 21306

قطر داخل 30.000 قطر خارج 72.000 ارتفاع 19.000

رولبرینگ 212049/10

رولبرینگ مخروطی 212049/10

قطرداخل 66.675 قطرخارج 122.238 ارتفاع 38.354

رولبرینگ 212047/10

رولبرینگ مخروطی 212047/10

قطرداخل 63.500 قطرخارج 122.240 ارتفاع 38.350

رولبرینگ 211749/10

رولبرینگ مخروطی 211749/10

قطرداخل 65.000 قطرخارج 120.000 ارتفاع 38.500

رولبرینگ 21075/212

رولبرینگ مخروطی 21075/212

قطر داخل 19.050 قطر خارج 53.975 ارتفاع 21.839

رولبرینگ 205149/10

رولبرینگ مخروطی 205149/10

قطر داخل 50.000 قطر خارج 90.000 ارتفاع 28.000

رولبرینگ 18790/20

رولبرینگ مخروطی 18790/20

قطر داخل 50.800 قطر خارج 85.000 ارتفاع 17.462

رولبرینگ 18690/20

رولبرینگ مخروطی 18690/20

قطر داخل 46.038 قطر خارج 79.375 ارتفاع 17.462

رولبرینگ 18590/20

رولبرینگ مخروطی 18590/20

قطر داخل 41.275 قطر خارج 73.025 ارتفاع 17.462

رولبرینگ 17887/31

رولبرینگ مخروطی 17887/31

قطر داخل 45.230 قطر خارج 79.985 ارتفاع 20.638

رولبرینگ 16150/284

رولبرینگ مخروطی 16150/284

قطر داخل 38.100 قطر خارج 72.238 ارتفاع 20.638

بلبرینگ 16034

بلبرینگ شیار عمیق 16034

قطرداخل170.000 قطرخارج260.000 ارتفاع28.000

بلبرینگ 16028

بلبرینگ شیار عمیق 16028

قطرداخل140.000 قطرخارج210.000 ارتفاع22.000

بلبرینگ 16026

بلبرینگ شیار عمیق 16026

قطرداخل130.000 قطرخارج200.000 ارتفاع22.000

بلبرینگ 16024

بلبرینگ شیار عمیق 16024

قطرداخل120.000 قطرخارج180.000 ارتفاع19.000

بلبرینگ 16022

بلبرینگ شیار عمیق 16022

قطرداخل110.000 قطرخارج170.000 ارتفاع19.000

123...67[ مجموع 103 محصول ]
  • بلبرینگ ان تی ان
  • بلبرینگ تیمکن
  • بلبرینگ اس کا اف
  • بلبرینگ اف ا گ
  • بلبرینگ کویو
  • بلبرینگ ناچی
  • بلبرینگ ا ان ا
  • بلبرینگ کاترپیلار