بلبرینگ 1220

10 / 10
از 1 کاربر

بلبرینگ خودتنظیم 1220

قطرداخل100.000قطرخارج180.000ارتفاع34.000

  • بلبرینگ ان تی ان
  • بلبرینگ تیمکن
  • بلبرینگ اس کا اف
  • بلبرینگ اف ا گ
  • بلبرینگ کویو
  • بلبرینگ ناچی
  • بلبرینگ ا ان ا
  • بلبرینگ کاترپیلار