بلبرینگ 16024

10 / 10
از 1 کاربر

بلبرینگ شیار عمیق 16024

قطرداخل120.000 قطرخارج180.000 ارتفاع19.000

  • بلبرینگ ان تی ان
  • بلبرینگ تیمکن
  • بلبرینگ اس کا اف
  • بلبرینگ اف ا گ
  • بلبرینگ کویو
  • بلبرینگ ناچی
  • بلبرینگ ا ان ا
  • بلبرینگ کاترپیلار