دلیل برینل و دندانه دندانه شدن بلبرینگ و رولبرینگ چیست ؟

9 / 10
از 52 کاربر

برینل شدن بلبرینگ و رولبرینگ عبارتست از ایجاد تورفتگی در قسمتی از سطح شیار غلتک که با اجزاء غلتشی در تماس است و در اثر تغییرشکل پلاستیکی حاصل می شود. این پدیده می تواند از آلودگی ناشی از مواد زائد جامد حاصل شود.دندانه دندانه شدن بلبرینگ و رولبرینگ در اثر اعمال ضربه مستقیم توسط چکش یا ابزاری نظیر آن بر روی بلبرینگ و رولبرینگ ایجاد می شود.

علت برینل شدن بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. بار سنگین روی بلبرینگ و رولبرینگ
 2. وجود مواد زائد خارجی روی بلبرینگ و رولبرینگ

روش اصلاح برینل شدن بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. بهبود آب بندی بلبرینگ و رولبرینگ
 2. بررسی وجود بار سنگین روی بلبرینگ و رولبرینگ

علت دندانه دندانه شدن بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. نصب اشتباه بلبرینگ و رولبرینگ

روش اصلاح دندانه دندانه شدن بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. بهبود روش نصب بلبرینگ و رولبرینگ

 • بلبرینگ ان تی ان
 • بلبرینگ تیمکن
 • بلبرینگ اس کا اف
 • بلبرینگ اف ا گ
 • بلبرینگ کویو
 • بلبرینگ ناچی
 • بلبرینگ ا ان ا
 • بلبرینگ کاترپیلار