دلیل ترک و لب پریدگی بلبرینگ و رولبرینگ چیست ؟

9 / 10
از 52 کاربر

ترک بلبرینگ و رولبرینگ شامل ترکهای کوچک، شکاف و شکستگی می باشد.لب پریدگی بلبرینگ و رولبرینگ نوعی خرابی است که در قسمت های خاصی از لبه حلقه های بلبرینگ و رولبرینگ یا گوشه غلتک های بلبرینگ و رولبرینگ اتفاق می افتد.

علت ترک بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. بار داخلی سنگین روی بلبرینگ و رولبرینگ هنگام نصب بلبرینگ و رولبرینگ
 2. گرمای غیر عادی بلبرینگ و رولبرینگ ناشی از روانکاری نادرست
 3. تولید گرمای ناگهانی بلبرینگ و رولبرینگ در اثر لغزش اتفاقی در سطوح چرخشی و سطوح لغزشی و سطوح درگیر

روش اصلاح ترک بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. بررسی وجود بار سنگین روی بلبرینگ و رولبرینگ
 2. بهبود انطباق و کاهش آن

علت لب پریدگی بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. بار محوری سنگین روی بلبرینگ و رولبرینگ
 2. ضربه روی بلبرینگ و رولبرینگ هنگام نصب بلبرینگ و رولبرینگ

روش اصلاح لب پریدگی بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. بهبود روش نصب بلبرینگ و رولبرینگ
 2. بررسی وجود بار سنگین روی بلبرینگ و رولبرینگ

 • بلبرینگ ان تی ان
 • بلبرینگ تیمکن
 • بلبرینگ اس کا اف
 • بلبرینگ اف ا گ
 • بلبرینگ کویو
 • بلبرینگ ناچی
 • بلبرینگ ا ان ا
 • بلبرینگ کاترپیلار