دلیل تغییر رنگ بلبرینگ و رولبرینگ چیست ؟

9 / 10
از 52 کاربر

تغییر رنگ بلبرینگ و رولبرینگ پدیده ای است که طی آن سطح بلبرینگ و رولبرینگ به علت زنگار یا حرارت حاصله از چرخش تغییر رنگ می دهد.

علت تغییر رنگ بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. یک تغییر رنگ قهوه ای سطوح غلتشی یا لغزشی، از پودرهای اسیدی حاصل از سایش در حین کار حاصل می شود. در حالت عمومی، این پودرها به صورت یکنواخت به سطح بلبرینگ و رولبرینگ می چسبند.
 2. افت خاصیت روانکار یا چسبندگی مواد زنگی به سطح بلبرینگ و رولبرینگ که این مواد را می توان بوسیله یک حلال پاک کرد.

روش اصلاح تغییر رنگ بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. بهبود روانکار
 2. تجدید نظرو بهبود شرایط کاری بلبرینگ و رولبرینگ

 • بلبرینگ ان تی ان
 • بلبرینگ تیمکن
 • بلبرینگ اس کا اف
 • بلبرینگ اف ا گ
 • بلبرینگ کویو
 • بلبرینگ ناچی
 • بلبرینگ ا ان ا
 • بلبرینگ کاترپیلار