دلیل زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ و رولبرینگ چیست ؟

9 / 10
از 52 کاربر

زنگ زدگی بلبرینگ و رولبرینگ عبارت است از تشکیل لایه فیلم اکسیدی، ئیدروکسیدی یا کربناته در اثر فعل و انفعالات شیمیایی بر روی سطح فلزی بلبرینگ و رولبرینگ.خوردگی بلبرینگ و رولبرینگ به پدیده اکسیداسیون یا تجزیه در اثر فعل و انفعال شیمیایی با یک اسید یا باز گفته می شود.

علت زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. هنگامی که ماشین متوقف شده و دمای آن تا نقطه شبنم افت می کند، رطوبت داخل محفظه به قطرات آب تبدیل شده، روانکار را آلوده می کند. در نتیجه سطح بلبرینگ و رولبرینگ زنگ می زند.
 2. در صورتی که بلبرینگ و رولبرینگ در محیط مرطوب برای مدت طولانی انبار شود، زنگ زدگی در فواصل یکسان با فواصل اجزاء غلتشی برروی شیار غلتک ظاهر می شود.
 3. زمانی اتفاق می افتد که ترکیبات کلرین یا سولفور موجود در مواد افزودنی روانکار تحت دمای زیاد تجزیه می شود.
 4. زمانیکه آب به داخل بلبرینگ و رولبرینگ نفوذ کند.

روش اصلاح زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. تقویت سیستم آب بندی مجموعه
 2. بازرسی منظم روانکار
 3. فراهم نمودن امکانات لازم برای جلوگیری از زنگ زدگی بلبرینگ و رولبرینگ درهنگام انبار کردن آن


 • بلبرینگ ان تی ان
 • بلبرینگ تیمکن
 • بلبرینگ اس کا اف
 • بلبرینگ اف ا گ
 • بلبرینگ کویو
 • بلبرینگ ناچی
 • بلبرینگ ا ان ا
 • بلبرینگ کاترپیلار