دلیل سایش بلبرینگ و رولبرینگ چیست ؟

9 / 10
از 52 کاربر

سایش بلبرینگ و رولبرینگ در اثر لغزش قطعات روی یکدیگر ایجاد می شود.

علت سایش بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. آلودگی
 2. روانکاری نامناسب بلبرینگ و رولبرینگ

روش اصلاح سایش بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. بهبود روانکاری بلبرینگ و رولبرینگ

 • بلبرینگ ان تی ان
 • بلبرینگ تیمکن
 • بلبرینگ اس کا اف
 • بلبرینگ اف ا گ
 • بلبرینگ کویو
 • بلبرینگ ناچی
 • بلبرینگ ا ان ا
 • بلبرینگ کاترپیلار