دلیل لکه دار شدن بلبرینگ و رولبرینگ چیست ؟

9 / 10
از 52 کاربر

لکه دار شدن بلبرینگ و رولبرینگ پدیده ای است که طی آن گیرپاژهای کوچک روی سطوح چرخشی متمرکز می گردد.طی این پدیده بخش هایی از سطح بلبرینگ و رولبرینگ در اثر حرارت ناشی ازاصطکاک ذوب شده به طوری که بعضی سطوح به نحو قابل ملاحظه ای ناهموار می گردند.

علت لکه دار شدن بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. حذف فیلم روغن و توقف چرخش جزء غلتشی به علت استفاده از روانکار نامناسب و سرخوردن آن بر روی شیار غلتک.
 2. در بلبرینگ ها، لکه از سرخوردن ساچمه ها ایجاد می شود و در رولبرینگ ها این امر بیشتر در هنگام ورود و خروج غلتک ها به نقطه اثر نیرو پدید می آید.

روش اصلاح لکه دار شدن بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

 1. تجدید نظر و بهبود تشکیل فیلم روغن.
 2. استفاده از روانکار مخصوص فشار بالا.
 3. اتخاذ روشهایی جهت ممانعت از سرخوردن. (با کاهش لقی داخلی)

 • بلبرینگ ان تی ان
 • بلبرینگ تیمکن
 • بلبرینگ اس کا اف
 • بلبرینگ اف ا گ
 • بلبرینگ کویو
 • بلبرینگ ناچی
 • بلبرینگ ا ان ا
 • بلبرینگ کاترپیلار