دلیل گیرپاژ بلبرینگ و رولبرینگ چیست ؟

9 / 10
از 52 کاربر

گیرپاژ بلبرینگ و رولبرینگ به پدیده ای اطلاق می شود که طی آن اجزاء بلبرینگ و رولبرینگ به علت حرارت غیرعادی یا زبری سطوح، ذوب و به یکدیگر می چسبند به طوری که بلبرینگ و رولبرینگ دیگر قادر به چرخش نخواهد بود. با ظهور این امر، استفاده از بلبرینگ و رولبرینگ دیگر ممکن نیست زیرا سختی کاهش یافته و چرخش آرام بر روی سطوح ناهموار ممکن نمی باشد.

علت گیرپاژ بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

  1. حرارت غیر عادی به علت روانکار نامناسب، بار اولیه زیاد یا تماس نامناسب اجزاء غلتشی با شیار خود به گونه ای که با خنک کاری و یا روانکاری قابل جبران نباشد.

روش اصلاح گیرپاژ بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد:

  1. بسته به شرایط کاری بلبرینگ و رولبرینگ عوامل مختلفی ممکن است سبب بروز مشکل مذکور شده که باید ضمن بررسی، راه حل متناسب با آن انتخاب شود.


  • بلبرینگ ان تی ان
  • بلبرینگ تیمکن
  • بلبرینگ اس کا اف
  • بلبرینگ اف ا گ
  • بلبرینگ کویو
  • بلبرینگ ناچی
  • بلبرینگ ا ان ا
  • بلبرینگ کاترپیلار