آرشيو مقالات

123[ مجموع 22 خبر ]
گیرپاژ بلبرینگ و رولبرینگ به پدیده ای اطلاق می شود که طی آن اجزاء بلبرینگ و رولبرینگ به علت حرارت غیرعادی یا زبری سطوح، ذوب و به یکدیگر می چسبند به طوری که بلبرینگ و رولبرینگ دیگر قادر به چرخش نخواهد بود. با ظهور این امر، استفاده از بلبرینگ و رولبرینگ دیگر ممکن نیست زیرا سختی کاهش یافته و چرخش ...
ایجاد حفره الکتریکی روی بلبرینگ و رولبرینگ پدیده ای است که طی آن سطح بلبرینگ و رولبرینگ به طورنسبی بر اثر جرقه های حاصله از ورود و خروج جریان الکتریکی از لایه بسیار نازک فیلم روغن در محل تماس جزء غلتشی با شیار ذوب می شود.این اثر می تواند به صورت حفره یا شیار باشد. نوع شدید آن می تواند به پوسته پو ...
به جابجایی یک حلقه بلبرینگ و رولبرینگ در حین کار نسبت به شافت یا یاتاقان خزش گفته می شود. علت خزش بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد: خزش به علت انطباق کمتر از اندازه مورد نیاز نسبت به حرارت یا بار موجود ایجاد می شود. روش اصلاح خزش بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد: تجدید نظر (افزای ...
لکه دار شدن بلبرینگ و رولبرینگ پدیده ای است که طی آن گیرپاژهای کوچک روی سطوح چرخشی متمرکز می گردد.طی این پدیده بخش هایی از سطح بلبرینگ و رولبرینگ در اثر حرارت ناشی ازاصطکاک ذوب شده به طوری که بعضی سطوح به نحو قابل ملاحظه ای ناهموار می گردند. علت لکه دار شدن بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد: ...
تغییر رنگ بلبرینگ و رولبرینگ پدیده ای است که طی آن سطح بلبرینگ و رولبرینگ به علت زنگار یا حرارت حاصله از چرخش تغییر رنگ می دهد. علت تغییر رنگ بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد: یک تغییر رنگ قهوه ای سطوح غلتشی یا لغزشی، از پودرهای اسیدی حاصل از سایش در حین کار حاصل می شود. در حالت عمومی، ای ...
زنگ زدگی بلبرینگ و رولبرینگ عبارت است از تشکیل لایه فیلم اکسیدی، ئیدروکسیدی یا کربناته در اثر فعل و انفعالات شیمیایی بر روی سطح فلزی بلبرینگ و رولبرینگ.خوردگی بلبرینگ و رولبرینگ به پدیده اکسیداسیون یا تجزیه در اثر فعل و انفعال شیمیایی با یک اسید یا باز گفته می شود. علت زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ و ر ...
خراش بلبرینگ و رولبرینگ شکافی است کم عمق که از لغزش ایجاد می شود.خش روی بلبرینگ و رولبرینگ عارضه ایست ناشی از فشار تماس و دمای بالا در سطوح دوار، بطور کلی خراش های شدیدتر، سایش در نظر گرفته می شود. علت خراش و خش روی بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد: روانکاری نامناسب بلبرینگ و رولبرینگ بار ...
برینل شدن بلبرینگ و رولبرینگ عبارتست از ایجاد تورفتگی در قسمتی از سطح شیار غلتک که با اجزاء غلتشی در تماس است و در اثر تغییرشکل پلاستیکی حاصل می شود. این پدیده می تواند از آلودگی ناشی از مواد زائد جامد حاصل شود.دندانه دندانه شدن بلبرینگ و رولبرینگ در اثر اعمال ضربه مستقیم توسط چکش یا ابزاری نظیر آن ...
ترک بلبرینگ و رولبرینگ شامل ترکهای کوچک، شکاف و شکستگی می باشد.لب پریدگی بلبرینگ و رولبرینگ نوعی خرابی است که در قسمت های خاصی از لبه حلقه های بلبرینگ و رولبرینگ یا گوشه غلتک های بلبرینگ و رولبرینگ اتفاق می افتد. علت ترک بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد: بار داخلی سنگین روی بلبرینگ و رولبری ...
سایش بلبرینگ و رولبرینگ در اثر لغزش قطعات روی یکدیگر ایجاد می شود. علت سایش بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد: آلودگی روانکاری نامناسب بلبرینگ و رولبرینگ روش اصلاح سایش بلبرینگ و رولبرینگ به شرح زیر می باشد: بهبود روانکاری بلبرینگ و رولبرینگ
123[ مجموع 22 خبر ]
  • بلبرینگ ان تی ان
  • بلبرینگ تیمکن
  • بلبرینگ اس کا اف
  • بلبرینگ اف ا گ
  • بلبرینگ کویو
  • بلبرینگ ناچی
  • بلبرینگ ا ان ا
  • بلبرینگ کاترپیلار